Hoe het allemaal begon

Stichting Schiezicht is voortgekomen uit het bewonersinitiatief ‘Atelier Spangesekade‘ dat een groep bewoners in 2009 nam om de Spangesekade te verbeteren. Via guerilla gardening, illegaal zebrapaden schilderen, plantenbakken metselen en buurtactiviteiten (‘Groen aan de Kade’) hebben we met de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder beweging gebracht rond het complex Schiezicht en de omgeving.

In 2012 werd de win­kel­ruimte aan de Mathen­es­ser­dijk 272B in gebruik geno­men. Dit was de voor­ma­lige ingang van de Tweede­hands Markt aan de Span­ge­se­kade. Een trap verbindt deze ruimte met de voormalige opslagruimtes aan de kade op nr. 176.

Op 5 okto­ber 2013 vond er een Open Huis plaats in de nieuwe ruim­tes van Cen­trum Schie­zicht aan de Span­ge­se­kade. In de toe­koms­tige ‘kade­kan­tine’ was een expo­si­tie van activi­tei­ten van het Ate­lier Span­ge­se­kade en Stu­dio IP-Spangesekade. In 2014 zijn de ruim­tes ver­der opgeknapt.

Foto Open Huis 2013: Willem Beekhuizen

Het resultaat is nu dat veel leegstaande bedrijfsruimten en woningen zijn verkocht of verhuurd, er een begin is gemaakt met de herinrichting van de Spangesekade en veel mensen bekend zijn geraakt met dit mooie stukje Tussendijken. Bovendien maakt Schiezicht nu onderdeel uit van de organisaties die bijdragen aan een mooier Delfshaven.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de website Mathenesserdijk.info, waarnaar wij je graag doorverwijzen. Deze bevat een schat aan informatie en geeft een mooi beeld van wat er de laatste 15 jaar tot stand is gebracht op en rondom de dijk.

Headeer Mathenesserdijk.info