schiezicht_ruimte-voor-ideeen

SCHIEZICHT, RUIMTE VOOR GROEI

Schiezicht is een wijkonderneming en ontmoetingsplaats aan de Mathenesserdijk en de Spangesekade in Rotterdam-Delfshaven met als twee voornaamste doelen:

  • de directe leefomgeving van en rondom het wooncomplex Schiezicht te verbeteren: de Spangesekade en de Mathenesserdijk
  • de bewonersparticipatie te stimuleren èn te faciliteren in de wijk Tussendijken e.o.

Schiezicht fungeert als aanjager van diverse processen om te komen van incidentele (bewoners)initiatieven en activiteiten tot meer structurele participatie èn samenwerking tussen bewoners, ondernemers en overige partijen in het gebied.

Schiezicht geeft ruimte aan de bewoners van Tussendijken e.o. om hun ideeën, plannen en initiatieven mogelijk te maken. Daartoe stelt Schiezicht de eigen ruimte(s) open voor bewoners als fysieke werk- of vergaderplek, broed- of ontmoetingsplaats en zorgt waar nodig voor advies, ondersteuning en/of begeleiding. Ruimte, die nodig is om van idee naar actie, van droom naar daad te gaan. Fysieke ruimte, maar ook ruimte voor de eigen ontwikkeling en ontplooiing van mensen en initiatieven.

Schiezicht biedt aldus de benodigde ruimte voor persoonlijke en professionele groei. En bevordert daarmee het lokaal initiatief en ondernemerschap in de wijk, met oog en aandacht voor de kansen en mogelijkheden in sociaal en maatschappelijk opzicht.

Zo bouwt Schiezicht op eigen wijze mee aan een Tussendijken e.o. als een fijne woon- en werkomgeving. Een omgeving, waarin bewoners en ondernemers zich thuis voelen. Een wijk die, ruimte en kansen biedt aan haar bewoners om zich te kunnen blijven ontwikkelen en ontplooien zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Over Tussendijken:
Tussendijken, grenzend aan de buurten Bospolder, Spangen en aan het kanaal de Schie, vormt het gevoelsmatige hart van Rotterdam Delfshaven. Tussendijken heeft circa 7.000 inwoners. Van de ruim 3000 woningen is zo’n 65 procent sociale woningbouw. Tussendijken is ook een wijk met een diverse samenstelling van bewoners die in het algemeen een lage sociaal- economische positie hebben, en verschillende culturele achtergronden waar kunst en cultuur participatie niet vanzelfsprekend is.

In Tussendijken is dringend behoefte aan activiteiten waar alle partijen samen aan de slag gaan en ‘werkende weg’ oplossingen vinden voor de sociale en maatschappelijke uitdagingen en opgaven in de wijk.

Samen met bewoners, ondernemers en andere partijen in de wijk zet Schiezicht zich hiervoor in.

Schiezicht biedt je de ruimte!

Bij Schiezicht staan we open voor iedereen met een goed idee en die dat (zelfstandig of in samenwerking met ons team) wil organiseren. Activiteiten met, voor en door de buurt hebben daarbij de voorkeur – maar is ook geen harde eis. Dat kunnen incidentele, eenmalige activiteiten zijn of wisselende en ook terugkerende. Van workshops en (netwerk)bijeenkomsten tot (kleinschalige) buurt of culturele activiteiten.

Het Schiezicht team zelf bestaat uit allemaal bewoners en ondernemers uit de buurt of de nabije omgeving, die uiteenlopende activiteiten organiseren, o.m. het kinderprogramma Cultuur Caleidoscoop, de aanschuifmaaltijden Schaften aan de Schie (met inzet van vaste en wisselende buurtkoks), het succesvolle Kadefestival. Daarnaast zijn er lokale ondernemers die een Mindfulnesss, yoga of EHBO-cursus aanbieden. Creatieven die een dichters en singer-songwritersmiddag organiseren; studenten dans van Codarts Rotterdam die samen koken en zo leren over gezonde voeding, en nog veel meer.

Daarnaast bieden we ondernemers uit de buurt de kans om Schiezicht als (flexibele) uitvalsbasis te benutten:

  • Het Kadeatelier is in gebruik als part-time werkplek voor diverse creatief en sociaal ondernemers uit de buurt, zoals Concept Circus, Healing Places en diverse sociaal-maatschappelijke initiatieven zoals Starters4Communities;
  • De Kadekantine  wordt op vrijdagmiddagen en zaterdagochtenden getransformeerd tot pop up wijkpunt van Rechtstreex Rotterdam Tussendijken;
  • De Witte Kamer die regelmatig wordt benut als vergaderruimte maar ook als yogastudio;
  • Het Dijkdok, sinds april 2017 getransformeerd tot de studio/atelierruimte van twee creatief en sociaal ondernemers uit de buurt onder de naam Studio PuRRR.

Heb jij een mooi idee of initiatief waarvan jij denkt dat Schiezicht de plek zou kunnen zijn om het te kunnen uitvoeren? Neem dan contact met ons op en dan vertellen wij jou alles over de (on)mogelijkheden!

Interesse? Neem contact met ons op!