Schiezicht dankt op deze plek haar partners, sponsors en subsidiënten die ons initiatief mede mogelijk maken:Gemeente Rotterdam ondersteunt Schiezicht met o.m. bijdragen vanuit de programma’s Couleur Locale en Focusaanpak Bospolder Tussendijken.

Stichting Doen ondersteunt Schiezicht met een bijdrage uit het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken.

Stichting DOEN gelooft in Schiezicht!

We willen allemaal een leefomgeving waarin we ons veilig en prettig voelen. Ontmoetingsplekken als Schiezicht spelen hierin een belangrijke rol. Zij zorgen voor een centrale plek waar mensen uit de buurt, een dorp of stad bij elkaar komen. Mensen die elkaar anders niet of weinig ontmoeten. Bij Schiezicht slaan zij de handen ineen en is er ruimte voor de ideeën van buurtbewoners voor buurtbewoners
Anneke Sipkens, directeur Stichting DOEN:

“Verschillende mensen en instanties in een buurt lijken soms bewoners van verschillende eilanden. Zij zien elkaar wel, maar vinden elkaar niet. En dat is zonde. Want ondanks de verschillende achtergronden kunnen zij veel van elkaar leren en voor elkaar betekenen. Eenmaal bij elkaar maken zij de buurt!”
Wil je meer weten over de ontmoetingsplekken die Stichting DOEN steunt? Kijk dan op onze website.

Ook zijn wij de volgende partijen zeer erkentelijk voor hun ondersteuning: