Kennis voor initiatieven en ondernemers
Schiezicht ondersteunt en faciliteert graag (startende) initiatieven van bewoners en ondernemers in de wijk om hen te helpen hun idee uit te voeren. Het delen en uitwisselen van kennis, kunde en ervaring tussen (bewoners en ondernemers)initiatieven staat daarbij voorop. Denk aan zaken als communicatie en marketing, ondernemerschap, verdienmodellen, organisatie, fondsenwerving, onderhandelen met de gemeente, enzovoorts.

Zo kan Schiezicht de nodige praktische ondersteuning bieden bij het doen van aanvragen voor financiele ondersteuning, zoals subsidies en fondsen. Verder organiseren we regelmatig bijeenkomsten en/of workshops over bovengenoemde onderwerpen. Daarover binnenkort meer, houd dan ook onze Online Agenda in de gaten!

Hiermee bevordert en versterkt Schiezicht het lokaal (bewoners)initiatief en ondernemerschap in de wijk, met oog en aandacht voor de kansen en mogelijkheden in sociaal en maatschappelijk opzicht.