Zicht op de Spangesekade en Schiezicht voorjaar 2019

Inrichtingsplan Spangeskade
Al vanaf 2009 spanden buurtbewoners zich in om invloed uit te oefenen op toekomstige plannen voor de herinrichting van de Spangesekade. Met o.m. guerilla gardening, stoepkrijt-dromen en het plaatsen van de eerste, toen nog houten plantenbakken heeft ‘Atelier Spangesekade’ (de voorloper van Schiezicht) in 2009 een begin gemaakt met het opeisen van de herinrichting van de Spangesekade.

In 2012 werd duidelijk dat de gemeente straat wilde aanpakken in combinatie met het herstel van de kademuur langs de Schie. In dat jaar begon Schiezicht in samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling aan een experimenteel participatietraject voor een nieuw Inrichtingsplan voor de Spangesekade, samen met bewoners en bedrijven. Deskundige en betrokken bewoners uit de buurt, zoals Kristin Jensen (coördinatie & stedenbouw), Willem Beekhuizen (communicatie) en Gerben Booltink (bedrijven & architectuur) hebben hieraan mee gewerkt.

Bewoners denken en tekenen mee (Atelier Spangesekade, 2012)

Al die gezamenlijke inzet en inspanningen hebben geresulteerd in de herinrichting van de Spangesekade tot een leuke en aangename verblijfsplek aan de Schie. Daar mogen wij, met ons allen, bewoners, bedrijven en alle andere betrokkenen, trots op zijn!

Er blijven natuurlijk altijd punten van aandacht en inspanning. Zo zijn de aangelegde verkeersdrempels te laag, waardoor er helaas nog steeds te hard wordt gereden. Ook de mooie nieuwe plantenbakken zijn te laag, waardoor ze als hondentoilet worden gebruikt. En de wandelstrook naast de kade blijkt te smal, waardoor wandelaars (vooral ouderen) deze helaas mijden.

Deze punten zijn door Schiezicht en buurtbewoners aan bod gekomen tijdens o.m. een schouw van de Spangesekade in bijzijn van de Gebiedscommissie Delfshaven en overige betrokkenen.

Al met al is dit ”gevecht” om de leefbaarheid van de Spangesekade en de uiteindelijke realisatie van de herinrichting van de straat een belangrijk onderdeel van de geschiedenis, van de identiteit van Schiezicht. Zonder de gezamelijke inzet van de voortrekkers van het eerste uur, zonder het Atelier Spangesekade, zou er nu geen Schiezicht zijn geweest.

Daarom blijven we ons nu, ruim 10 jaar later na dat allereerste begin, ook zeer bewust van onze directe omgeving, beneden aan de Spangesekade maar ook boven, aan de Mathenesserdijk.

Zo komen we minimaal twee keer per jaar samen met onze buren: in het voorjaar met NL Doet en in het najaar met Burendag, voor een kleine opknapbeurt van de buurt. We lopen onze eigen plantenbakken op de Kade en de Dijk na, zorgen voor nieuwe beplanting e.d. Al het nodige en nuttige combineren we met natuurlijk ook met het aangename: we zorgen voor bijvoorbeeld een lekker ontbijt of lunch of voedzame maaltijd achteraf na al dat harde werken. Zo is er ook ruimte voor ontspanning, om even bij te praten over de buurt en ook is het een prima gelegenheid voor nieuwe bewoners om nieuwe contacten op te doen.