Inrichtingsplan Spangeskade
Al vanaf 2009 spanden buurtbewoners zich in om invloed uit te oefenen op toekomstige plannen voor de herinrichting van de Spangesekade. Met o.m. guerilla gardening, stoepkrijt-dromen en het plaatsen van de eerste, houden plantenbakken heeft ‘Atelier Spangesekade’ in 2009 een begin gemaakt met het opeisen van de  herinrichting van de Spangesekade.

In 2012 werd duidelijk dat de gemeente de straat wilde aanpakken in combinatie met het herstel van de kademuur langs de Schie. In dat jaar ging stichting Schiezicht in coöperatie met de dienst Stadsontwikkeling een experimenteel participatietraject voor een nieuw Inrichtingsplan voor de Spangesekade, samen met bewoners en bedrijven. Deskundigen uit de buurt, Kristin Jensen (coördinatie & stedenbouw), Willem Beekhuizen (communicatie) en Gerben Booltink (bedrijven & architectuur) hebben hieraan mee gewerkt.

Al die gezamenlijke inzet en inspanningen hebben geresulteerd in de herinrichting van de Spangesekade tot een leuke en aangename verblijfsplek aan de Schie. Daar mogen wij, met ons allen, bewoners, bedrijven en alle andere betrokkenen, trots op zijn!

Al zijn er nog wel wat punten, die aandacht en inspanning behoeven. Zo zijn de aangelegde verkeersdrempels te laag, waardoor er helaas nog steeds te hard wordt gereden. Ook de mooie nieuwe plantenbakken zijn te laag, waardoor ze als hondentoilet worden gebruikt. En de wandelstrook naast de kade blijkt te smal, waardoor wandelaars (vooral ouderen) deze mijden.

Deze punten zijn onder de aandacht gebracht en aan bod gekomen tijdens o.m. een schouw van de Spangesekade in bijzijn van de Gebiedscommissie Delfshaven en overige betrokkenen.