Onder de naam Ate­lier Span­ge­se­kade’ (nu Schiezicht) heeft een groep bewo­ners in 2009 het initia­tief geno­men om zelf een herin­richt­ings­plan te maken voor de Span­ge­se­kade. Van guerillagardening en het plaatsen van de eerste houten bakken en daarna de metalen bakken naar heuse bloembakken, groenvakken, een zebrapad en een zitplek aan de kade. Bewoners hielden samen met mensen van Pameijer Klus&Werk de twee plantvakken aan de Spangesekade bij: meteen een mooie gelegenheid om aan te schuiven voor een kop koffie, een praatje of wat fysieke beweging.

Alle inspanningen hebben in 2016 uiteindelijk geresulteerd in de herinrichting van de Spangesekade en onlangs hebben de plantenbakken van de voormalige Tuin aan de Dijk een mooie plek gevonden op de kade. Maar, al dit nieuw aanwezige mooie groen vraagt natuurlijk wèl om een nieuw plan voor het onderhoud er van. Tijd voor nieuwe groenactie en bijbehorende activiteiten, dus!

En, Schiezicht zou Schiezicht niet zijn als we daar niet al mee bezig zijn. Binnenkort meer hierover!